Anunt selectie ERASMUS

Şcoala Gimnazială PUFEŞTI implementează în perioada 01.12.2020-30.11.2021 proiectul Erasmus + 2020-1-RO01-KA101-078188 – „Education without dropout / Educaţie fără abandon școlar”, prin intermediul căruia sunt finanțate 7 mobilități internaționale pentru participarea la cursuri de formare:

 • Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving, Grecia, 4 participanţi;
 • Stop! Qualitative classroom management and innovative strategies to fight against early school leaving, Franţa, 3 participanţi;

Criterii care condiționează înscrierea la procesul de selecție:

 1. profesor calificat, experiență didactică minim 3 ani, minim cu definitivat;
 2. angajat al Școlii Gimnaziale Pufești (prioritate în selecție vor avea cei își desfășoară activitatea în structura Domnești);
 3. abilități de comunicare în limba engleza minim nivel B1;

Criterii de selecție

 1. implicarea în activități specifice destinate prevenirii abandonului, demonstrată cu documente specifice – 2p pentru fiecare activitate la care a participat in ultimii 3 ani şcolari şi 3p pentru fiecare activitate inițiată şi/sau coordonată (maxim 20p);
 2. nevoia de dezvoltare profesională corelată cu tematica şi obiectivele cursurilor internaționale, argumentată credibil şi coerent, în special corespondenta nevoilor de dezvoltare profesională cu nevoile de dezvoltare instituțională si cu principalele competenţe propuse a fi formate la curs – prezentarea nevoilor 5p, corespondenta cu nevoile instituționale 5p, corespondența cu competențele propuse a fi dezvoltate la cursul pentru care se candidează 10p, prezentarea unor activități anterioare pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesionala (1p activitate națională, 2p activitate internațională, maxim 5p) – maxim 25p
 3. implicarea în proiecte şi parteneriate internaționale – 3p pentru fiecare participare, 5p pentru fiecare proiect inițiat / coordonat, maxim 15p;
 4. implicarea în proiecte şi parteneriate naționale – 2p pentru fiecare participare, 3p pentru fiecare proiect inițiat / coordonat, maxim 10p;
 5. planificarea şi descrierea activităţilor de prevenire a părăsirii timpurii a școlii propuse pentru valorificarea competenţelor formate prin cursurile internaționale – 5p pentru activitățile cu cadre didactice, 5p pentru activitățile cu elevii, 5p pentru activitățile de dezvoltare a ofertei educaţionale, 5p pentru coerenta măsurilor asumate şi prezentarea modalității de evaluare a acestora (20p);

Bonus in evaluare: 15p pentru profesorii de la structura Domnești.

Dosarul de selecție

 • cerere de înscriere la selecție in care se precizează cursul vizat (avizata de director care certifica astfel statutul didactic, experiența si gradul didactic).
 • CV Europass cu detalierea activităţilor relevante;
 • scrisoare de motivație centrată pe nevoile de formare profesională;
 • documente doveditoare pentru proiectele educaţionale în care a fost implicat candidatul, internaționale şi naționale;
 • plan de activități ulterioare formării, argumentând utilizarea competenţelor formate în activitatea curentă.

Nu este posibilă candidatura pentru ambele mobilități şi nici participarea la ambele mobilități; candidatul trebuie să precizeze clar pentru ce mobilitate candidează.

Calendarul selecției

1. informarea tuturor cadrelor didactice din școală decembrie 2020
2. depunerea dosarelor de candidatura şi înregistrarea la secretariatul liceului 04-08.01.2021
3. evaluarea competenţelor lingvistice ale candidaților şi validarea candidaturilor 11-15.01.2021
4. evaluarea dosarelor de candidatură şi afișarea rezultatelor 18.01.2021
5. înregistrarea eventualelor contestații 19-20.12.2021
6. soluționarea contestațiilor şi afișarea rezultatelor finale 21.01.2021

 

Condiții financiare

Sumele alocate fiecărui participant vor fi calculate conform ghidului Erasmus +, în funcție de distanță şi țara de destinație, şi vor fi alocate participantului în două tranșe: 70% înainte de mobilitate, cu titlu de avans, şi 30% la finalul proiectului, după aprobarea raportului final şi primirea soldului de către unitatea şcolară, cu condiția îndeplinirii de către participant a tuturor obligațiilor sale, inclusiv cele din etapa de diseminare şi multiplicare a rezultatelor.

Îți place acest articol?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkedin
Share on Pinterest