Regulament

Cultura organizaţională în unitatea noastră de învăţământ are valenţe multiple. Având în vedere numărul ridicat de cadre didactice (38), de preşcolari şi elevi (436) şi dispersia acestora în teritoriu, posibilităţile de dezvoltare ale creativităţii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele exemplare au o plajă largă de manifestare, atât în cadrul colectivului de cadre didactice cât şi în cel al grupurilor de elevi.

În unitatea noastră încercăm să facem cunoscute şi acceptate norme, valori, reprezentări şi înţelesuri moderne, neânchistate în trecut, cu speranţa cceptării de către toţi membrii organizaţiei, cu ţinta formării unei structuri de bază a culturii şi ce va trebui implementată în mediul social. Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie au încercat să facă aceste norme mai maleabile, să le umanizeze, să realzeze o apropiere, o largă cunoaştere şi o mai bună posibilitate de comunicare, atât între cadrele didactice, între cadrele didactice şi elevi, cât şi între elevi. Ne străduim ca toţi să înţeleagă şi şi să accepte un set nou de valori legate indisolubil de idealurile grupului nostru, având astfel posibilitatea de a alege între mai multe alternative, de acţiune, deşi actorii implicaţi în educaţie sunt bulversaţi de un suport legislativ educaţional într-o continuă schimbare. Numărul ridicat de membri din organizaţia noastră nu determină o cultură monolitică şi coerentă, ci reprezintă o aglomerare de grupuri culturale diferite ca dimensiuni, dar articulate printr-o serie de trăsături comune. Ne propunem o uniformizare, dar care sa nu fie una definitivă acest deziderat fiind unul utopic, iar motivaţia interioară a fiecăruia poate avea un rol decisiv. Ca şi în cazul personalităţii umane, organizaţia noastră este diferenţiată de alte organizaţii din unităţile şcolare, prin ceea ce o singularizează: preferinţele profesorilor, elevilor şi părinţilor, valoarea sau imaginea şcolii. Trebuie să fie în atenţia noastră permanent identificarea acelor elemente culturale esenţiale în vederea folosirii căilor adecvate de schimbare a ceea ce este de schimbat şi de păstrare a ceea ce este de păstrat.

Unitatea noastră este una cu tradiţie, clădită pe munca a zeci de generaţii de elevi, îndrumaţi de profesorii ce au slujit învăţământul pufeştean, şi-au pus adânc amprenta asupra personalităţii lor. Tradiţia nu înseamnă pentru Şcoala Gimnazială Pufeşti o încremenire în mentalităţi şi metode de lucru învechite, ci cultivarea perpetuă a spiritului valorilor precum rigoarea ştiinţifică, disciplina, seriozitatea, cultul lucrului bine realizat şi exigenţa. În şcoala noastră întotdeauna vor fi rescuzate incompetenţa, debandada, neseriozitatea, superficialitatea, indulgenţa, toate aceste aspecte fiind dăunătoare în formarea unei personalităţi puternice a instituţiei noastre – a elvilor şi cadrelor didactice, a personalului auxiliar.

Profesorii şi elevii, personalul auxiliar deopotrivă, au arătat devotament acestor valori, tranzitând cu bine toate meandrele generate de schimbările, mai mult sau mai puţin inspirate, la care a fost supus învăţământul românesc de-a lungul timpului. Ne manifestăm încrederea că o vor face în continuare.

Managementul democratic aplicat a generat posibilitatea de implicare directă a părinţilor în luarea actului decizional, în comunicarea unor obiective ce au sau vor constiui cadrul programelor de dezvoltare. Strategia de bază adoptată de colectivul managerial şi colectivul de cadre didactice în stabilirea orientării viitoarelor proiecte de dezvoltare, o reprezintă colaborarea cu agenţii economici, Consiliul Local, organizaţii culturale, ONG-uri, unităţi şcolare din zonă şi alţi factori de interes judeţean.

Curriulum-ul elaborat de şcoală se realizează în baza programului de colaborare dintre colectivele de elevi, profesori şi părinţi, ce prevede adaptarea ofertei de învăţare la cerinţele şi interesele elevilor (introducerea TIC). Introducerea unei astfel de obiect de studiu a implicat o adaptare a spaţiului de şcolarizare, o restructurare.

Calitatea activităţii şcolare desfăşurată în Scoala Gimnazială Pufeşti este validată de rezultatele obţinute de-a lungul celor aproape 150 de ani de activitate, prin unel performanţe ale elevilor la examenele de admitere în învăţământul liceal, la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene şi naţionale. Cele afirmate sunt întărite şi de promovabilitatea la examenul de admitere la liceu (Evaluarea Naţională, Tezele cu subiect unic; Capacitate ) se situează în media judeţeană şi naţională;

 

Îți place acest articol?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkedin
Share on Pinterest